2014.10.14_Гласило BBC – интернет страница

2014.10.14_Гласило BBC - интернет страница

Британската новинарска куќа (British Broadcast Service) и покрај грчките притисоци го признава постоењето на малцинство во Република Грција кое говори на македонски јазик.