0253 — 0270_Евсевиј – Опасадата на Солун од Готите

0253 — 0270_Евсевиј - Опасадата на Солун од Готите

Евсевиј во своето дело опишува подвиг на дете, Македонец, како со стрела убива двајца напаѓачи кои го опсадуваат градот. Солун бил двапати под опсада од Готите. Првиот пат во 253 и вториот пат помеѓу 268 – 270. Записот е земен од бугарски превод на Ромејски летопис.

0253 — 0270_Евсевиј - Опасадата на Солун од Готите

0253 — 0270_Евсевиј - Опасадата на Солун од Готите

Посочил: Полјакот од Македонија