0825 – 0885_Conversio Bagoariorum – Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)

0825 – 0885_Conversio Bagoariorum - Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)

„…Методиј ја измислил славјанската азбука и проповеда на славјански во Коринтија.

Извесно време после него дошол еден Славјанин од пределите на Истра и Далмација на име Методиј кој ја измислил славјанската азбука; тој ја исполнувал божествената служба на славјански и станал причина да се напушти латинскиот јазик. …“