1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар – ’Летопис на Касинскиот манастир‘

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар - ’Летопис на Касинскиот манастир‘

Овој латински извор тврди дека Пелагонија и Вардар биле славјански земји во време (почеток на вториот милениум) кога според бугарската историја би требало да бидат бугарски.

Посочил: Poljakot od Makedonija

Извор: Летопис на Касинскиот манастир