1603_Hieronymus Megiser – ‘Thesaurus Polyglottus’, p54

1603_Hieronymus Megiser - 'Thesaurus Polyglottus', p54

Hieronymus Megiser бил германски јазичар и историчар. Во едно од своите дела ‘Thesaurus Polyglottus’ (Повеќејазичен зборовник) на 54 страница го споменува и македонскиот јазик преведувајќи ја примерната реченица „Боже, Боже мој зошто ме остави“ на македонски.

Дел од зборовите во реченицата се сосема разбирливи слично на денешниот говор, дел се потешко разбирливи.

Дури и да се третира како земјописно определување на јазични наречја, ако Македонија била грчка тогаш во книгата под македонски би требало да стои некое грчко (а не словенско) јазично наречје.

Изворно