1650_James Howell – ‘A New Volume of Familiar Letters’

1650_James Howell - 'A New Volume of Familiar Letters'

Во книгата „Нов том на познати писма“ објавено во 1650 година од Џејмс Хауел, Македонците се наведени како посебен народ.

Macedonians noted as a separate ethnicity in 1650 year in James Howell book: “A New Volume of Familiar Letters”.

Внесете мислење

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *