1711 « 1914_Francis Seymour Stevenson – ‘History of Montenegro’, pg144-145

1711 « 1914_Francis Seymour Stevenson - 'History of Montenegro', pg144-145

Во 1711 година при една од Руско-Турските војни бил испратен проглас со повик за борба против Османлиското Царство до Црногорците (Владиката Данило), Албанците, Македонците и Босанците.

Посочил: Пољакот од Македонија