1765 « 1856_A-A. Brazey – ‘A Gazeteer of the World..’, vI, Edinburgh – London – Dublin

1765 « 1856_A-A. Brazey - 'A Gazeteer of the World..', vI, Edinburgh - London - Dublin

Исечекот пишува за австриската воена колонизација со пополнување со разни народи во Унгарија и околу Трансилванија: „… Узбеци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби и Власи. Кон нив биле додадени колонии од Италијанци, Шпанци, Французи, Германци, Далматинци и Бугари. …“