1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson – ’The Maritime Law of Europe‘, New York

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson - ’The Maritime Law of Europe‘, New York
Древните Македонци наведени како самостоен народ.
„… Без поддршка на историјата, човековиот род ќе ги заборавел имињата на Асирците, Египќаните, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Картагинците, Римјаните, и многу други силни држави, кои некогаш биле светски играчи, сега потонати, расчленети, претворени во шуми, или сведени на голи пустини. …“

Посочила: DragonGirl