1857_’Русская беседа’, IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва

1857_Александaр Семен - 'Русская беседа', IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва-01

Според високо-образованиот руско-украинскиот јазичар Михаил Максимовиќ црковниот јазик е истоветен со македонскиот. Така во руското списание „Руска беседа“ било отпечатено писмо од Михаил Максимович испратено до Михаил Погодин како дел од расправата помеѓу овие двајца јазичари како и историчари за јазикот за говорите во Мала Русија (Донбас):

„… Не сакаш да разбереш зошто толку силно ја нагласувам разликата меѓу народните руски говори и црковно-словенскиот (книжевен јазик, з.п.) во нашите древни (стари) записи. Тоа го сторив за да ја покажам големата разлика меѓу црковниот или македонскиот јазик и народната руска реч – разлика којашто постои уште од древни времиња, и го побива твоето поистоветување и (тврдењето за) големото сродство меѓу црковниот јазик и големоруското наречје… “.

 

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …