1988_Duncan Perry – ‘The Politics of Terror’, Duke University Press

Извадокот покрај противмакедонското делување на бугарските власти, посебно зборува за делувањето на пробугарската пропаганда, преку бугарската егзархија и нејзиниот судир со ВМРО и македонските умственици (интелегенција).

Целото име на книгата: The Politics of Terror: The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903.

 

Посочил: Вождот