-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот.

„… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа почна да го бара својот меч. Но еден од неговите телохранители, Аристофан, го сокри пред тој да може да го дофати, а останатите го обиколија и го молеа да се воздржи, кога тој наеднаш скокна на нозе и извика на македонски јазик да се соберат трупите на неговата гарда (а ова беше знак на голема вознемиреност) и му нареди на трубачот да затруби и го удри со тупаница бидејќи овој се колебаше и не сакаше да го стори тоа. Овој човек подоцна го гледаа со голема почит, бидејќи само поради него кампот не го зафати метеж. Но Клитус не се предаваше и со голема врева неговите пријатели го истуркаа од салата. Но, тој се обиде да влезе од друга врата и многу храбро и со презир ги изрецитира следните стихови од Андромаха на Еврипид: ‘Ах какви лоши обичаи сега владеат во Елада!’

И така конечно, Александар успеа да дофати едно копје од еден од неговите телохранители, го фрли кон Клитус додека тој ја тргаше завесата на вратата и го прободе.“

Појаснување: Цитатот од Еврипид е всушност дофрлање и провокација кон Александар и македонската гарда. Со цитатот од Еврипид, Клитус сакал да посочи на лошите обичаи кои ги наметнале новите владетели на Елада – Македонците.

Александар трети Македонски – Alexander the Great of Macedonia