1900+_Mary L. Matthews – Протестантска мисија во Битола

Македонски Востаници

 

Македонски жени

 

Македонски дрвари

 

Слики на Mary L. Matthews (1864-1950) која била мисионерка во Американското Протестантско Женско Училиште во Битола. Во Битола пристигнала во 1888 и со кратки прекини останала во текот на 32 години. Сликите се дел од нејзината лична сликозбирка.

Посочил: macedonia1912-1918.blogspot.com

Извор: MARY MATTHEWS AND THE AMERICAN SCHOOL FOR GIRLS, 1888 TO 1920