Методија Андонов – Ченто

Методија Андонов - Ченто

Не сум Бугарин, ами Македонец. Не се борев за голема Бугарија, туку за обединета Македонија и за националните права на Македонците.