Стојан Везенков (1828 – 19 јануари 1897)

Стојан Везенков (1828 - 19 јануари 1897)

„… познат македонски водач, борец за независна Македонија, глава на македонското востание против турското владеење …“
[wiki base=”MK”]Стојан Везенков[/wiki], македонски борец за слобода, панславист чиј спомен е длабоко врежан во спомените кај македонскиот народ.