2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо

2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо

Македонците во Пиринско неуморно ги бараат своите национални и човекови права пред надлежните бугарски и европски институции.

2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо 2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо