Марко Цепенков

Марко Цепенков

За тој расипан град се прикажува, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцки. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку.

(предание за стариот македонски град Градиште)

Марко Цепенков