Смиле Војданов

Смиле Војданов

Дојде моментот да се дигнеме сите браќа Македонци и сестри Македонки рака за рака, рамо до рамо да застанеме заедно во борбата против петвековните поробители. Да ја извојуваме слободата на нашиот народ, да ја спасиме погазената национална и семејна чест!

Слобода или смрт!

Да живее ослободителната борба! Да живее македонскиот народ! Да живее слободата! Смрт на петвековниот поробител и мачител!