1887_Коста Групчев и Наум Евров до големиот Везир

Коста Групчев, Наум Евров со посредство на Стојан Новаковиќ, побарале од Големиот Везир издавање на „Македонски лист“. Списанието требало да излегува на чист македонски језик.

Наша отаџбина (Македонија – н.з.) нема ништа заједничко са околним државицама и морају се избегавати њихове интриге… Откако се родило бугарско црквено питање, њиме се бацило семе раздора међу хришћане – рају, које је донело велике несреће и нашој отаџбини, а услед интрига туђих пропаганди, били смо најлошије среће да  примимо бугарску народност, која је нама Македонцима туђа (се мисли на дека Македонци потпаднале под бугарската црква, а за османлиската власт припадноста кон црквата ја одредувала народноста, она кое ти го нарекувале “милет” – н.з).

Љубен Љапе, Одбрани текстови II дел

 

Посочил: Македонски Одговор