Михаил Сматракалев (1910-1998)

Михаил Сматракалев (1910-1998)

На забелешките на неговите противници дека многумина револуционери велеле дека се Бугари, Сматракалев ќе одговорил:

Претставете си една картонска кутија на која пишува ’Бугарин‘, а што има во кутијата не ве интересира. Ние, за разлика од вас, го фрламе картонот и се интересираме за суштината што е во него. Не гледаме што пишува на капакот од сандакот, туку го отвораме и внимаваме што има внатре.