‘Македонски Глас’ – Управда (1913)

'Македонски Глас' - Управда (1913)

„На Македонија ѝ е потребна слобода и независност, како и мир и соживот со нејзините славјански соседи. Но, нашите соседи не сакаат мир. Тие први со нож ги нападнаа незаштитените Македонци коишто им веруваа, и ниеден самопрогласен адвокат не ќе ги оправда тие дела.“