Јаков Слишковиќ (1904)

Вероучение - Поука 03

Има уште такви, кои денешните жители на Македониjа не ги сметаат ни за Срби ни за Бугари, туку за посебна народност, вероjатно наследници на старите Македонци

1904 „Албаниjа и Македониjа“, стр. 160, Сараево