1888_Петар Карастојановић, извештај, Архив Србије, МИД ПО ф. II, досие IV Дов. бр. 154

Вероучение - Поука 03
Првиот српски конзул во Солун, во извештај до тогашното српско МНР, зборува како римокатолицизмот добил замав во римокатолизација на македонското население со ветувања за национални права и мајчин јазик.
„… Господине Министре,
Част ми је са овим да Вас известим о католичкој пропаганди у овом Вилајету, као и о томе колико је православног становништва примило муихамеданску веру, а ја сам, ради лакшег прегледа, све ово табеларно изнео.
У овој прилици морам да констатујем једну чудесну појаву, а то је да сви који су пришли католичкој цркви и мухамеданској вери, потпали су егзархату, а они који су под Цариградском патријаршијом су у безначајном броју.
Није неопходно да додам да пропагандујући католицизам много новаца разбацује, јер се то само по себи подразумева, али има једно веома користно средство, а то је што Македонцима се проповеда да под њиховом заштитом ЊИХОВА НАРОДНА ПРАВА, КАО И ЈЕЗИК, ће бити заштићен и овим се начином много постиже.
Списак села у казама Гевгелијској и Аврет Хисарској у којима су покатоличени и потурчени Македонци (даље се наводе дата села).
Примите, Господине Министре моје уверавање за одлично поштовање према Вама! Понизан,
Петар Карастојановић, генерални конзул Краљевине Србије у Солуну – Драгутину Франасовићу, министру иностраних дела у Београду. Генерални конзулат Краљевине Србије у Солуну. …“