1899_крал Милан Обреновиќ

1899_крал Милан Обреновиќ

Изјава на кралот Милан Обреновиќ до дипломатот Иван Шишман дека Македонија не е ниту бугарска, ниту српска, но сепак треба да се подели помеѓу Србија и Бугарија.

„… Македонци лако могу да се амалгамизирају са бугарским и српским елементом, јер је разлика између ова два језика веома мала. У Македонији могу да се сретну Срби или Бугари, али их има тако мало да они не могу да одреде карактер Македоније, која је словенска земља, нити бугарска, нити српска. Македонија треба да се подели између Србије и Бугарске.  …“

2000_Проф. Михајло Миноски – ‘Македонија во билатералните и мултилатерланите договори на балканските држави 1861 – 1913’, Скопје.

Посочил: Македонски Одговор