1902.11.22_Стојан Новаковиќ до Претседателот на кралската Влада, писмо, Белград

1888_Стојан Новаковиќ - Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.

Стојан Новаковиќ прикриено под пропагандна изразност открива за македонските стремежи за основните темели на македонската национално-политичка самостојност.

„… Македонски сепаратизам се стреми ка посебном културном и политичком организовању Македоније, независног од културних и политичких центара у Софији и Београду. Они мисле да ако Македонија добије некаква аутономна права, са њима треба ићи до отцепљења цркве од Бугарске егзархије и организовање посебне цркве… и подизање македонског дијалекта на ниво државне и литературне употребе. На та три основа: посебне цркве, посебног језика и посебне аутономне организације, а под заштитом султана и патријарха, заснивала би се будућа аутономна организација Македоније. Да би се ово догодило, врши се у том смислу агитација међу Македонцима. …“

ДА СДИП ПП. Ф. ХИИ 1903 (22. НОВ. 1902). П. Но 193

Посочил: Македонски Одговор