1904.02.11_Никола Пашиќ до Христофор Хесапчиев, разговор, Белград

1919_Никола Пашиќ

Српскиот политичар и Претседател на Влада Никола Пашиќ во разговор со бугарскиот воен дипломат Христофор Хесапчиев во Белград искажува дека Македонците не сакаат повеќе да бидат ниту со Србија, ниту со Бугарија, но дека себе си сметаат за посебен народ, кој бара своја држава или во тогашните услови барем автономија.

„… Ја сам му рекао (на Донев н.з.) да сам раније био одлучан противник аутономије Македоније. Нисам признавао да постоји и трећа словенска народност на Балкану, осим Срба и Бугара, па, према томе, и не би требало по сваку цену да се стварају још и Македонски Словени (плеоназам за Македонце – бел.наша). Они су или Срби или Бугари. Они њихови делови који су ближе Србији и који су под већим њеним утицајем су Срби, а они делови који су ближи Бугарској – то су Бугари….На крају, нисам мислио да је за правилан развитак балканских држава је потребно или оправдано да се ствара још и четврта словенска државица. Али – додаде Пашић – будући да су се околности промениле након што су велик силе узеле то питање у своје руке и раде на неким реформама, и ја сам прихватио ту идеју “о аутономији” под извесним условима, а то су: нова словенска државица не сме да буде на штету српске државе. Њено држање треба да се организује тако да олакша живот и постојање како Србије, тако и Бугарске. …“

Посочил: Македонски Одговор