1900_Петербуршки ведомости, бр.315

1900_Петербуршки ведомости, бр.315

Склучувањето на Санстефанскиот договор беше голема грешка од руска страна. Зашто тој Договор правеше од Македонија чисто бугарска земја. Таа е словенска, но не и бугарска.