2008.09.05_Hans-Lothar Steppan – Greece never possessed Macedonia in the past

2008.09.05_Hans-Lothar Steppan - Greece never possessed Macedonia in the past

„… Грција ја краде македонската историја. Македонија пред Балканските војни (1912-1913) никогаш не била грчка земја …“. Видео изјава во која поранешниот герамански амбасадор во Македонија Ханс-Лотар Штепан зборува дека низ целата историја Грција за прв пат запоседнува делови од Македонија после Балканските војни.