-Novi Hrvatski Radnik (1904.01.25)

Вероучение - Поука 03
Хрвати!
Нашата слобода ни е мила, за неа речиси илјада години се бориме и крвариме со различни душмани, та така и македонскиот народ не сака потчинување, туку сака да биде свој на своето, слободен и независен: Македонија на Македонците! Оној кој ќе отиде во служба на големите сили за подреденост и окупација на Македонија, тој се стреми за затварање на македонските права и слободи, по планините и селата да го убива невиното население што се бори за својата земја. Ние Хрватите да го чуваме својот дом, за него да се грижиме, и да не се залетуваме за капларската чест, бидејќи и дома ќе имаме леб ако работиме. Да се угледаме на Македонците, та да се грижиме што ќе стане со нашата крвава и тажна земја. Изречно: не во Македонија!
“Macedonski zandari”, Novi Hrvatski Radnik 2, 25. I. 1904, стр. 4

Посочил: Мисирков