2021.07.05_Георги Сотиров Дукимов, Гоце Делчев – Пиринско

2021.07.05_Георги Сотиров Дукимов, Гоце Делчев - Пиринско

„… Целиот сознателен живот тој го посвети на идејата за ОБЕДИНЕТА и НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА. Неговото дело ќе биде пример за поддржување на повисок облик на патриотизам и родољубие.
Вечна му памет. …“

Од пријателите – соидејници.

Посочил: Донка

Повеќе