2022.07.20_ОМО Илинден – Пирин – ‘барање за реципроцитет’

Македонците во Грција 41 година се во ЕУ.

Немаат основни човекови права.

Македонците во Бугарија 15 години се во ЕУ.

Немаат основни човекови права.

Проблемот не е само во Бугарија и Грција, туку и во фашизоидниот однос на творбата ЕУ кон Македонците.

Секој политичар кој по секоја цена ја води Македонија во ЕУ е најголем душман на Македонскиот народ.

Се додека нема реципроцитет во договорите со Бугарија и Грција, Македонците во ЕУ нема да бидат членови туку робови!

Главен услов за членство на Македонија во ЕУ треба да биде внесувањето на Македонците во бугарскиот и грчкиот устав и признавање на основните човекови права на македонското малцинство во Бугарија и Грција!

Ако нема реципроцитет, бидете сигурни дека и Македонците од Република Македонија ќе бидат избришани во ЕУ!

Се додека не се исполни условот на реципроцитет, НИКОЈ НЕМА ПРАВО да побарува внесување на бугарско малцинство во македонскиот устав!

И секој кој ќе ја доведе Македонија во подредена положба, без реципроцитет во договорите, треба најстрого да одговора пред македонските закони и судови!

Извор: ФБ налог на ОМО Илинден – Пирин