-0336 « -0060_Диодор Сицилијанецот – ‘Библиотека на Историјата’, книга XVII

-0336 « -0060_Диодор Сицилијанецот - 'Библиотека на Историјата', книга XVII

Една случка од животот на древните Македонци која укажува за соперништвото и различноста меѓу Македонците со Хелените.