1736.03.11_Stamford Mercury, p4, Lincolnshire – UK

1736.03.11_Stamford Mercury, p4, Lincolnshire - UK

Статија во еден од најстарите британски весници Stamford Mercury каде се воочува дека правеле јасна народносна подвоеност на Македонците од Грците.

Посочил: Никола Никовски