1930.05.26_Charleston Daily Mail, p6, West Virginia, Mond

1930.05.26_Charleston Daily Mail, p6, West Virginia, Mond

Александровите генерали во желбата да станат деспоти на Азија, неуспешно го подражавале човекот кој ги водел неговите Македонци и ги освоил Грците.

 

Посочила: DragonGirl