0000+_Ариј (Arrian) – разни извори

0000+_Ариј (Arrian) - разни извори

 

Разни историски дела кои го споменуваат расното (народносното) соперништво (ривалство) помеѓу Македонците и Хелените за кое запишал древниот историчар Ариј.

 

Посочил: makedonien.mk