-0059‒0017 « 1990_Peter Green – ‘Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age’, p.309

-0059‒0017 « 1990_Peter Green - 'Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age', p.309

На свештениците (атински н. з.), секогаш кога се молеле за Атина и нејзините сојузници, исто така, им било наредено да го проколнуваат и да фрлаат клетви на Филип (V н. з.), неговите деца и кралство, неговите копнени и поморски сили, и на целиот народ и името на Македонците. (Titus Livius)