0180—0230 « 1961_Herodian of Antioch’s – ‘History of the Roman Empire’, translated by Edward C. Echols

0180—0230 « 1961_Herodian of Antioch's - 'History of the Roman Empire', translated by Edward C. Echols

„… Ова е древниот пад на Грците; постојаното организирање на фракции едни против друг и нивниот копнеж да ги доведат до пропаст оние кои кон нив им изгледале за супериорни ја упропастиле Грција. Нивните древни кавги и внатрешни непријателства ги направиле лесен плен за Македонците и робови на Римјаните …“

 

Посочил: ДООМ