1969_Историја на македонскиот народ, с33

1969_Историја на македонскиот народ, с33

Званичната социјалистичка историја иако срамежливо сепак не можела да го избегни заклучокот дека современата „македонска народност“ е составена од сите етникуми кои некогаш живееле на просторот од Македонија.