2015_John Boardman – ‘The Greeks in Asia’

2015_John Boardman - 'The Greeks in Asia'

„… На север од Грчките држави лежело Македонското кралство. Било продрено од Персиските инвазии рано во петтиот век, и окупирани без трајна штета, онолку колку што можеме да просудиме. Македонскиот јазик бил поврзан со Грчкиот, но далечински, тешко да бил повеќе отколку кон било кој друг Индо-Европски јазик, и Македонците не биле Грци, не зборувале Грчки, ниту пак пишувале. За Грците нивниот брег бил туѓинско место на кое што тие поставувале колонии, исто како што правеле во Италија, но штом еднаш станеле соседни (територијално н. з.) тие наскоро станувале темел за проширување на Грчката ‘татковина’.  …“

 

Посочил: ДООМ