1845 « 1860_Виктор Григорович – Blinded State p221

1845 « 1860_Виктор Григорович - Blinded State p221

Во сите краишта што ги посетив, јас немам чуено други имиња освен имињата на Александар Велики и на Марко Крале. И едниот и другиот живеат во спомените на народот… Споменот за Александар Велики сепак е повеќе утврден кај народот.

Рускиот научник Виктор Григорович, во врска со впечатоците од својата посета на Македонија во 1844 – 1845.

 

Mitko B. Panov – The Blinded State p221