1903+_Албанскиот башибозук под Отоманска команда

1903+_Албанскиот башибозук под Отоманска команда

Албанскиот башибозук под Отоманска команда мотивиран со дозвола за пљачкање. Споредено со редовната турска војска далеку посуров во односот кон православното население.