1999_Agnes Jensen Mangerich – ‘Albanian Escape’

Во текот на Втора Светска војна албанската профашистичка милиција, Бали Комбетар (Balli Kombëtar) која делувала и на просторот од Македонија, била плаќана и опремувана од нацистичка Германија. На Бали Комбетар му биле дадени 12 милиони златни франци (600,000 наполоени) и италијанско оружје.

 

 

Изворен наслов: 1999_Agnes Jensen Mangerich – ‘Albanian Escape, The True Story of U.S. Army Nurses Behind Enemy Lines’

Посочил: Саша Узунов
Извор: google books