1944_Албански Национален Собир, Тетово

1944_Албански Национален Собир, Тетово

Подвластени на италијанските окупациски сили албанските профашисти предводени од добропознатите фашистички соработници Џемо Хаса и Мефаил Шеху во Тетово ќе одржат албански национален собир. Таков јавен настан во градска населба за време на фашистичката окупација не би бил можен без соработка и со дозвола на окупаторските сили.