1931_Афанасий Матвеевич Селищев – ‘Славянское население в Албании’, (Издание Македонского научного института), София

1931_Афанасий Матвеевич Селищев – ‘Славјанское население в Албании’, (Издание Македонского научного института), Софија

Лингвистичката анализа на позајмените словенски зборови во албанскиот јазик и словенските топоними, како и историските факти сведочат дека процесот на албанизација меѓу словенското население бил присутен постојано. Уште во 16-17 век во Албанија биле присутни големи групи на словенско население.

 

Посочил: Салим Кадри Ќерими