1993-_Aleks Buda – ‘Vendi i shqiptareve ne historine Europjane te shekujve VIII-XVIII’

Вероучение - Поука 03

Со ова не сакаме да го негираме фактот дека ширењето на името средновековна Арберија надвор од почетното езгро во некои случаи не се случил по асимилацијата на словенското население, кое во одделни области живееше заедно со арбрешкото население.

Алекс, Буда: „Местото на Албанците во европската историја на VIII-XVIII век“, во том со наслов: „Албанците и нивните земји“, ASH и RPSSH, Издавачка куќа „8 Ноември“, стр.

Aleks, Buda: “Vendi i shqiptareve ne historine Europjane te shekujve VIII-XVIII”, në
vëllimin me titull: “Shqiptaret dhe trojet e tyre”, ASH e RPSSH, Shtepia botuese ”8 Nentori”, f. 5-6;

 

Посочил: Салим Кадри Ќерими