1830~_Османлиско Царство – попис на населението

1830~_Отоманско Царство - попис на населението

Според пописот од 1830-те, во Османлиското Царство немало Бугари, но во европскиот дел имало 230.000 Татари. Денес на Балканот има само 6.000 Татари, од кои околу 3.000 се населени во Бугарија.
Каде се остатокот Татари според турскиот попис?
Дали подоцна за руски интереси и со руска припомош од Татарите е создадена бугарска нација?

 

Посочил: Квиско пита Горење награџује