1915_Frank Fox – ‘Bulgaria’, London

1915_Frank Fox - 'Bulgaria', London

„… Тука се Бугарите, изворно татарски народ кој дошол од бреговите на Волга, кои влегле во Бугарија во седмиот век исто како што Норманите влегле во Англија нешто подоцна и кои се измешале со Словенската раса тие се нашле таму најпрво како освојувачи, подоцна станувајќи апсорбирана раса …“