1941 — 1945 « 1961_Edmond Paris – ‘Genocide in Satellite Croatia 1941-1945’, p21

1941 — 1945 « 1961_Edmond Paris - 'Genocide in Satellite Croatia 1941-1945', p21

Наспроти вообичаеното мислење дека Анте Павелиќ бил поблизок со италијанското фашистичко движење, од овој извадок од книга во издание на Американскиот Институт за Балкански Прашања, се тврди дека состојбата всушност била спротивна. Ванчо Михајлов е тој кој усташкиот поглавар го запознал со фашистичкиот водач Бенито Мусолини.

Наша забелешка: Со оглед на сомнителноста околу безбедносните пропусти при атентатот врз југословенскиот крал Александар Караѓорѓевиќ, со оглед на долготрајната повоена заштита на крвникот Ванчо Михајлов од страна на Ватикан, се поставуваат многу прашања – за причините и за корените на таа необично длабока поврзаност – како и за можната вмешаност на Ватикан и фашистите во атентатот врз југословенскиот крал.

 

Посочил: Форум Македонска Вистина
Извор: books.google.mk