1981.05.29_Братство – орган на бугарската народност, СФРЈ

1981.05.29_Братство - орган на бугарската народност, СФРЈ

Братство весник на бугарската народност издаван на бугарски јазик во СФРЈ. Бугарската пропаганда и тогаш и денес тврди дека нема Бугари затоа што наводно ако во социјалистичка Југославија некој се изјаснел за Бугарин, веднаш му доаѓала УДБА и го носела на Голи Оток или некое слично место.

Земјописна карта со просторен распоред на Бугарите во СФРЈ според пописот на населението од 1981 година.