2023.03.12_Ефраим Зуроф – Бугарите извршиле злосторства и мора да одговараат

2023.03.12_Ефраим Зуроф - Бугарите извршиле злосторства и мора да одговараат

Ефраим Зуроф е израелски историчар и нацистички ловец роден во Америка, кој одигра клучна улога во изведувањето на судење на обвинетите нацистички и фашистички воени злосторници.